Finqun yleiset käyttöehdot

1. Käyttöehtojen soveltaminen ja voimassaolo

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Finqu Oy:n 2764177-2 (jäljempänä palveluntarjoaja) asiakkailleen toimittamiin Finqu tuotteisiin ja palveluihin. Nämä ehdot astuvat voimaan 1.12.2016 ja ovat voimassa toistaiseksi.

2. Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen

Sopimus syntyy kun asiakas rekisteröityy Finqun palveluun verkkosivuston tai jälleenmyyjien kautta. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus ja/tai palvelut kolmannelle osapuolelle sekä muuttaa sopimuksen ja/tai palvelukuvauksen sisältöä. Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa Suomen lain vaatimat tiedot viranomaisille.

Asiakkaalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle muuttamalla oman Finqu-tilin yhteystietoja. Palveluntarjoaja varaa oikeuden hylätä sopimuksen siirto.

3. Sopimuskauden pituus ja irtisanominen

Palvelun sopimuskausi on aina yksi kalenterikuukausi. Irtisanotun palvelun sopimus päättyy irtisanomiskuukauden viimeinen päivä, jonka jälkeen tili sulkeutuu ja kaikki tilillä olevat tiedot poistuvat. Irtisanomisaika on käynnissä oleva kalenterikuukausi.

Mahdolliset etusetelit ja muut edut eivät ole muutettavissa rahaksi.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden irtisanoa palvelu välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli asiakas on rikkonut sopimusehtoja tai palvelun tuottamista ei voida jatkaa (esimerkiksi force majure tilanne).

4. Tilatun palvelun toimittaminen

Palveluntarjoaja varaa oikeuden olla toimittamatta tilattua palvelua ilman erillistä mainintaa tai syytä tai ilmoitusta.

5. Palvelun sisältö ja tuottaminen, asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

Palveluntarjoaja voi tuottaa sopimuksen mukaisen palvelun haluamallaan tavalla. Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa sopimuksen ja palvelun sisältöä, pyrkien mahdollisuuksien mukaan tiedottamaan siitä etukäteen. Asiakkaan pyynnöstä tehdyistä muutoksista voidaan veloittaa palveluntarjoajan yleisen hinnaston mukainen maksu.

Palveluntarjoaja anoo SSL-sertifikaatin kolmansien osapuolien ylläpitämien rekisteröintipalvelujen kautta. Palveluntarjoaja toimii rekisteröinnissä vain välittäjänä ja rekisteröi palvelut asiakkaan toimittamilla tiedoilla. Palveluntarjoaja ei vastaa kolmansien osapuolten rekistereistä tai palveluista.

Asiakas vastaa palveluun lataamastaan aineistosta ja huolehtii siitä ettei lisätty ohjelmakoodi altista palvelua tai palvelinta hyökkäyksille, tietomurroille tai niitä vastaaviin toimintoihin, eikä aineisto ole loukkaavaa ketään kohtaan tai ole Suomen lain tai hyvien tapojen vastaista tai ylitä palvelulle varattuja resursseja. Palveluntarjoaja varaa oikeuden poistaa aineistoa tai ohjelmakoodia, mikäli se katsoo aineiston rikkovan näitä ehtoja.

Asiakas vastaa, että hänen toimintansa tietoverkossa noudattaa Suomen lakia ja hyviä tapoja. Palveluntarjoajan tai kolmansien osapuolten palvelimien ja palvelujen luvaton käyttö tai käytön yritys on kielletty. Asiakkaan harjoittama mahdollisten tietoturvareikien etsintä ja väärinkäyttö on ehdottomasti kiellettyä ja johtaa välittömästi sopimuksen irtisanomiseen sekä mahdollisiin korvausvaatimuksiin.

Mikäli asiakkaan palvelinresurssien käyttö on suurempaa kuin tavanomaisen Finqu asiakkaan, on palveluntarjoajalla oikeus tarkistaa palvelusta perittävää hintaa käyttöä vastaavaksi. Palveluntarjoaja varaa oikeuden priorisoida liikennettä tällaisissa tapauksissa.

Asiakkaalle on varattu palvelinresursseja valitun Finqun paketin tuotemäärän verran, sekä niiden tuotekuville ja liitetiedostoille 50 gigatavua levytilaa. Isommista resursseista tulee neuvotella käyttöä vastaava hinta palveluntarjoajan kanssa.

Palveluntarjoajan korvausvastuu palvelujen tuottamisesta rajoittuu enintään asiakkaan edellisen 60 päivän aikana Finqun palveluista maksamaan summaan. Palveluntarjoaja ei vastaa välillisistä vahingoista, joita asiakkaalle voi aiheutua teknisistä tai muista syistä.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden estää teknisin keinoin sopimuksen vastainen toiminta.

Asiakas ei missään tilanteessa saa luovuttaa palvelun käyttäjätunnuksia kolmannen osapuolen käyttöön. Asiakas vastaa kaikesta tunnuksillaan tehdyistä toimista.

Asiakas vastaa palvelun kautta myymistään tavaroista, tavaroiden toimituksesta ja muusta verkkokauppaan sekä myymiseen liittyvistä asioista. Palveluntarjoaja ei ole missään tilanteessa vastuussa asiakkaan kaupankäynnistä tai muusta siihen liittyvästä toiminnasta.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden keskeyttää palvelun tuottaminen tilapäisesti, mikäli se on tarpeellista korjaus-, huolto- tai muiden töiden vuoksi. Palveluntarjoaja pyrkii minimoimaan katkoksen keston ja tiedottamaan siitä asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan etukäteen.

Palveluntarjoaja ei vastaa virheistä tai toimintakatkoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä (force majure) tai inhimillisestä virheestä tai kolmannen osapuolen toimista.

6. Käyttäjätunnukset ja salasanat

Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa käyttäjätunnusta ja salasanaa tarpeen vaatiessa, ilmoittamalla tästä asiakkaalle.

7. Laskutus ja hinnat

Asiakasta laskutetaan kuukausittain tilattujen palvelujen mukaisesti palvelun käytöstä. Laskun maksaminen tapahtuu PayTrailin maksupalvelun kautta kotimaisilla verkkopankeilla tai korttimaksuilla.

Kulloinkin voimassa oleva hinnasto löytyy palvelun kotisivulta (www.finqu.fi). Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa palvelujen hintoja. Hintojen muutoksista ilmoitetaan kotisivulla vähintään 30 päivää ennen muutosten voimaan tuloa. 

8. Palvelun sulkeminen ja irtisanominen

Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea ja irtisanoa asiakkaan tili ja palvelut, mikäli asiakkaan lasku on erääntynyt.

Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa asiakkaan palvelu ilman irtisanomisaikaa, jos kaksi laskua on erääntynyt, asiakas rikkoo sopimusehtoja, on haettu selvitystilaan tai konkurssiin tai tuomittu petoksesta.

Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa ja poistaa kaikki asiakkaan palvelun tiedot ja sisältö ilman erillistä ilmoitusta, mikäli asiakas on ollut kirjautumatta palvelun hallintaan yhtäjaksoisesti 1 vuoden ajan.

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet ratkaistaan kauppakamarin välimiesoikeudessa.